Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Výpis posledních hlášení obecního rozhlasu.

Stránky [ < ] 1 ... 131 132 133 134 135 ... 137 [ > ]

Hlášení ze dne 29.03.2012

1) V pátek 30.3.2012 bude z důvodu nemoci zavřen Obecní úřad . Úřední hodiny starostky obce zůstávají nezměněny. 2) V pátek 30.3.2012 bude pro veřejnost zavřená místní knihovna . 3) OÚ , ZŠ a MŠ Sentice zve všechny občany 31.3.2012 v 10 hodin na zahrádku MŠ k stromu skořápovníku. Přivítáme svátky jara. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Hlášení ze dne 23.03.2012

1) Dnes v 17.30 hod. proběhne u kapličky očkování psů. 2) Obecní úřad oznamuje, že byl za sokolovnu opět přistaven kontejner na biologický odpad. 3) Klub rodičů a dětí Sentice pořádá pro děti , rodiče i prarodiče dětské divadelní představení a velikonoční dílničku. 4) Představení se bude konat zítra 24. března v sokolovně od 15 do 17 hodin. Vstupné je 30,- Kč na materiál. 5) Vedení Mateřské školky oznamuje rodičům, že podle vyhlášky o ochraně veřejného zdraví musí dítě, které bude po nemoci nastupovat do školky, předložit potvrzení od lékaře, že je zdrávo a může navštěvovat MŠ. 6) Policie České republiky prosí občany o spolupráci. Dne 22. března došlo v Tišnově k pokusu o únos dívky po cestě do školy. Poučte prosím Vaše dítě o chování a dodržování zásady nehovořit s cizími lidmi. Policie doporučuje, aby se Vaše dítě nepohybovalo po městě samo, ale pokud možno se spolužákem nebo spolužačkou. Kdo zahlédl kolem 7.20 dne 22.3.2012 osobní automobil černé barvy s černými skly v oblasti Hony za Kukýrnou či jakékoliv podezřelé chování tohoto automobilu či osoby v něm ať neprodleně kontaktuje Policii ČR na tel. č. 158.

Hlášení ze dne 16.03.2012

1)Zemědělské družstvo Čebín oznamuje, že od pondělí 19.3.2012 do pátku 30.3.2012 se budou v době od 7,00 hod. do 14,00 hod. v kanceláři ZD přijímat objednávky na brambory cena za tálek je 1 900,- Kč. 2)Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dne 21 .března 2012 dodávka elektrické energie v naši obci. A to v době od 7.30 hod. do 9.15 hod. bude vypnutá elektrická energie v části obce napájené z trafostanice Chudčická. V době od 9.15 do 11.15 hod bude vypnutá středová část obce. V době od 11.15 hod do 13.15 bude vypnutá část obce napájená z trafostanice Hájenka. Bližší informace jsou vyvěšeny na vývěsce OÚ nebo na internetových stránkách obce. 2)Mše svatá je v místní kapli od 10. března sloužena v 18 hodin.

Hlášení ze dne 09.03.2012

1) Dnes bude pro veřejnost zavřená místní knihovna. 2) ZŠ , MŠ a OÚ zvou všechny děti i dospělé na karneval s včelkou Májou . Uskuteční se zítra to je 10. března 2012 v 15 hodin v místní sokolovně. 3) Mše svatá bude v místní kapli od 10. března sloužena v 18 hodin.

Hlášení ze dne 02.03.2012

1)Dne 5. března v 18.30 v budově školy zveme všechny dívky a ženy na nácvik babských hodů, které se letos budou konat v Senticích. První schůzka bude informativní. 2)Dne 5. března v 16 hodin proběhne zápis dětí do Mateřské školy. 3)Kancelář finančního arbitra prostřednictvím obecních úřadů informuje všechny občany o možnosti bezplatného řešení sporu s finančními institucemi, před státem zřízeným finančním arbitrem. Hlavním posláním tohoto nově založeného orgánu je zajištění rychlého bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. Bližší informace obdržíte během týdne do vašich schránek a také budou zveřejněny na vývěsce obce a na stránkách obce. 4)ZŠ, MŠ a OÚ zvou všechny děti a dospělé na karneval s včelkou Májou. Uskuteční se 10. března 2012 v 15 hodin v místní sokolovně. 5)V pondělí 5.3.2012 bude zavřen obecní úřad. Děkujeme za pochopení.

Stránky [ < ] 1 ... 131 132 133 134 135 ... 137 [ > ]

Patička stránky