Obsah stránky

Dotazníkové šetření 2022 – vyhodnocení 

V prosinci 2022 proběhlo v naší obci dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na zjištění názorů občanů k dění v naší obci a k plánovaným investičním akcím. Své podněty a názory vyjádřilo 68 občanů, ve většině případů vyplněním fyzických dotazníků, 21 občanů pak vyplnilo dotazník on-line na WWW Sentice. Nikoli výrazně, ale více se vyjadřovaly ženy než muži, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Až na výjimky se jednalo o občany s trvalým bydlištěm v naší obci.  

Níže najdete jednotlivé body dotazníkového šetření, seřazené podle Vašich priorit s uvedením počtu získaných bodů (čím méně bodů, tím lepší hodnocení).

1.Jak jsou pro Vás důležité z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje obce:  

  Pořadí

  Oblast

  Body

  1. 

dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy)

  166

  2.

technická infrastruktura (kanalizace, zásobování pitnou vodou, plynofikace, zásobování el. energii, odpadové hospodářství)

  223

  3. 

vybavenost službami (obecní obchod, …)

  251

  4. 

upravenost, čistota

  252

  5. 

životní prostředí

  254

  6. 

rozvoj školství v obci

  294

  7. 

kultura a sport

  319

 

2. Budoucí investice podle důležitosti:  

  Pořadí

  Oblast

  Body

 1.  

revitalizace lesního hřiště na Horce vč. zázemí

  256

 1.  

vybudování sběrného dvora

  311

 1.  

rekonstrukce obecních prostorů pro volnočasové aktivity občanů

  329

 1.  

rekonstrukce budov v majetku obce (OÚ, ZŠ, MŠ, sokolovna, hasička)

  333

 1.  

budování cyklostezek v okolí obce

  334

 1.  

vybudování tůní pod hřbitovem

  339

 1.  

sportoviště za hájenkou

  348

 1.  

opravy památek a pomníků

  378

 1.  

mobilní rozhlas – sms, email atd.

  442

 1.  

revitalizace místního hřbitova a pořízení pasportu hřbitova

  471

 1.  

značení místních ulic

  640

 

3. Jak jste v Senticích spokojeni s:

 Pořadí

Jak jste spokojeni s

  Body 

 1.  

svoz odpadu

  107

 1.  

Sentice, místo pro život

  117

 1.  

péče o seniory

  123

 1.  

spolková a zájmová činnost

  136

 1.  

kulturní a společenské aktivity

  143

 1.  

MŠ a ZŠ

  143

 1.  

prožití stáří

  146

 1.  

nabídka služeb (potraviny, hospoda, kadeřnictví apod.)

  153

 1.  

údržba komunikací

  167

 1.  

péče o veřejné prostory (údržba zeleně, mobiliář)

  171

 1.  

mezilidské soužití

  177

 1.  

dětská hřiště

  179

 1.  

kvalita ovzduší

  188

 1.  

volnočasové aktivity

  190

 1.  

sport a nabídka sportovního vyžití

  200

 

 

4. Co považujete za největší problém obce Sentice? (V odpovědích občanů se vyskytovaly následující reakce):

- špatné dopravní spojení s okolím, špatná cesta k nádraží Čebín  

- špatné mezilidské vztahy

- chybějící sportoviště

- dopravní situace v dolní části obce, chybějící přechod pro chodce u zastávky

- parkování v obci

5.  Který objekt nebo plocha je v obci nejvíce zanedbaná:

- autobusová točna

- hřiště na Horce

- okolí pomníku

- okolí kaple a hřbitov

6.  Přednosti obce Sentice:

- příroda v okolí obce

- není zde satelit ani velká zástavba  

- dostupnost a blízkost Brna

7. Největší nedostatek obce, co se Vám nelíbí:

- dopravní situace, nedostatečné spojení s okolím 

- volnočasové a sportovní podmínky pro děti a mládež

- veřejná prostranství, obecní zeleň

- znečištění

- parkování v obci

8. Na jaké aktivity se má obec především zaměřit:

- zlepšení dopravní dostupnosti

- veřejná prostranství a veřejná zeleň

- vybudování hřiště

- sportovní a volnočasové aktivity

9.  Seřaďte, jak hodnotíte podmínky v Senticích z hlediska:

  Pořadí

 

Body

  1.

životní prostředí – celkově

  129

  2.

veřejné osvětlení

  131

  3.

udržování čistoty

  146

  4.

vzhled zástavby (budov a domů)

  160

  5.

udržovaná zeleň

  161

  6.

veřejné prostranství a estetický vzhled

  174

  7.

znečištění ovzduší 

  178

  8.

kvalita cest a chodníků

  184

 

10. Která z níže uvedených ZŠ by byla nejvhodnější pro Vaše děti z hlediska dopravní dostupnosti, bydliště prarodičů či jiných aspektů:

  Pořadí 

   Název ZŠ

   Body 

 1.  

ZŠ ve městě Tišnov

  71

 1.  

ZŠ v obci Čebín

  78

 1.  

Svazková ZŠ v obci Předklášteří

  108

 1.  

ZŠ ve městě Brno

  152

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.