Obsah stránky

Obec provozuje Sentický obchod

Obchody v malých obcích nemají ustláno na růžích. Ani u nás tomu bohužel není jinak. Během několika let začala a časem i skončila celá řádka živnostníků. V mezidobích byly Sentice bez obchodu. Poslední nájemce dal na obec výpověď k 31.5. 2018.

Obchod bude v omezeném režimu fungovat pouze do konce května. Vedení obce má zájem na tom, aby obchod v Senticích byl. Po zkušenostech se střídáním nájemců z minulých let vidíme jediné možné řešení v provozování obchodu pod obcí. Obec již dlouhodobě přispívala na nájem částkou 1.110,- Kč měsíčně. Na základě předběžné konzultace s auditorkami JMK je možné obchod pod obcí provozovat, s okolí je to např. v Ostrovačicích. Bude nutné zařídit živnostenský list, oznámení na FÚ, bankovní účet, vybavení (část by mohla být odkoupena od pana Jedličky). Přínosem by bylo, že by v obchodě mohla prodávat paní Jitka Vejrostová, která má v této oblasti velkou praxi.

Na toto téma proběhla delší diskuze zastupitelů a přítomných. Jelikož se jedná o nový druh činnosti obce, byly diskutovány jak přínosy, tak možná rizika. Bylo dohodnuto, aby zastupitelstvu byl předložen konkrétnější finanční rozbor a také prověřen zájem občanů – např. formou dotazníku.
Paní Jedličková předložila vzor z Ostrovačic. Starostka obce svolá na pondělí 23.4. 2018 další zasedání, kde se tento bod bude opět řešit.

Starostka obce seznámila přítomné s výsledky ankety mezi občany. Bylo odevzdáno 89 vyplněných dotazníků z celkového počtu 206 (což činí 43,2%). Z odevzdaných dotazníků 85 obsahovalo souhlas s existencí obchodu v Senticích a 78 bylo pro, aby obchod provozovala obec. Také byly zaškrtnuty preference na příznivé ceny (40), sortiment a výběr zboží na základě požadavků (36), vhodnější otevírací doba (31) a též „obchod za svůj“ (26).

 

Zastupitelstvu byl předložen předběžný finanční rozbor provozování obchodu pod obcí, byly také probrány personální otázky a pořízení vybavení. Především vyplynula nutnost seznámit se s problematikou účtování DPH plynoucí z provozování prodeje.
Starostka dále uvedla, že byla oslovena Českým rozhlasem, který v rámci zpravodajství se o tuto problematiku zajímá.
Proběhla diskuze všech zúčastněných, kde byly zmíněny jak možná rizika, tak přínosy. Zejména bylo konstatováno, že se bude jednat o službu občanům. Také JMK chce řešit pomoc malým obcím do 750 obyvatel formou dotace na provozování obchodů. Před hlasováním zastupitelé jednotlivě sdělovali svoje názory, bylo dohodnuto vyhodnocení provozu po roce od zahájení. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

 

Zastupitelstvo obce Sentice bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy od pana Petra Jedličky k 31.5. 2018. Zastupitelstvo obce Sentice schvaluje provozování sentického obchodu pod obcí, předpokládaný termín otevření obchodu od 1.6. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.