Obsah stránky

Průvodce občana

Odpadové hospodářství obce a termíny svozu jednotlivých druhů odpadů v průběhu roku. 

 

Poplatky v roce 2024

Místní poplatky za svoz odpadu a poplatky za psa budou vybírány od 1.2.2024 do 31.5.2024. Poplatky můžete hradit  na pokladně obecního úřadu nebo na bankovní účet číslo: 6728641/0100. Do popisu platby uvádějte jméno plátce a do variabilního symbolu  uvádějte číslo popisné nebo evidenční.

Poplatky za svoz odpadu:

650 Kč/dospělá osoba

650 Kč/vlastník,spoluvlastník nemovité věci zahrnující byt,dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci ve které není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a která je umístěna na území obce

350 Kč/děti do 15 roků (neplatí novorozenci narození  v daném roce)                                    

350 Kč/občané 80+

Poplatek za psa:

1. za jednoho psa                                                                                                 200 Kč

2. za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele                                 300 Kč

 

Nájemné za hrobové nebo urnové místo a urnovou schránku kolumbári:

Většina stávajících smluv o nájmu hrobových a urnových míst vypršela 31.12.2023

Nové smluvy je proto nutné sjednat na další období 10-ti let do roku 2033

Poplatky za  nájemné hrobového nebo urnového místo a urnovou schránku kolumbári můžete hradit  na pokladně obecního úřadu nebo na bankovní účet číslo: 6728641/0100. Do popisu platby uvádějte jméno plátce a do variabilního symbolu uvádějte číslo smlouvy o nájmu hrobového místa.

Poplatek se hradí za celé období trvání Smlouvy o nájmu hrobového místa, tj. na 10 let, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu této smlouvy převodem na číslo účet. V případě sjednání nové Smlouvy o nájmu hrobového místa je splatnost poplatku 30 dnů od podpisu smlouvy.

 

nájem hrobového nebo urnového místa činí nájemné                               20 Kč/m2 plochy/rok

služby spojené s nájmem hrobového místa vč. vody                                  180 Kč/rok

nájem urnové schránky  kolumbária                                                            100 Kč/rok

služby spojené s nájmem schránky kolubária                                              140 Kč/rok

Výměra hrobového/urnového místa je přesně uvedena v elektronické evidenci veřejného pohřebiště Sentice, na mapovém portálu na stránkách obce https://sentice.cz/mapovy-portal/

 

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.