Obsah stránky

Nový územní plán obce Sentice

Ke schválení územního plánu došlo na veřejném zasedání dne 22. září 2016. Pro jeho schválení hlasovalo jednomyslně celé zastupitelstvo. Plán nabyl účinnosti 12. října 2016.

Fotografie z veřejného projednání návrhu územního plánu Sentic z 8. června 2016 v budově sokolovny.

Fotografie z veřejného projednání návrhu územního plánu Sentic z 8. června 2016 v budově sokolovny.

 

Územní plán obce Sentice je k nahlédnutí v tištěné podobě na obecním úřadě.

V elektronické verzi je k dispozici na této adrese: http://www.tisnov.cz/obec-sentice

Patička stránky