Obsah stránky

Kompostéry a štěpkovače pro Mikroregion Čebínka

V posledních letech došlo k výraznému nárůstu objemu biologicky rozložitelného odpadu ukládaného do velkoobjemového kontejneru na školním hřišti. Obec tuto možnost upřednostňuje před spalováním, neboť zástavba je v kotlině se špatným odvětráváním. Služba je však placená – jen za rok 2014 byly náklady 152.868,- Kč, v roce 2015 pak 86.666,75 Kč a v roce 2016 celkem 111.428,75 Kč.

Dopravné a manipulace s kontejnerem několikanásobně překračují vlastní cenu za likvidaci bioodpadu.

Proto jsme na zasedání Mikroregionu Čebínka iniciovali podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovačů.

Smyslem této žádosti je zavedení účelného nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem a také snížení množství odpadu ukládaného na skládky. Jednoduše řečeno, to co bude v kompostéru, nebude v popelnici ani v kontejneru na bioodpad a nebude se to muset odvézt a zaplatit.

Žádost na realizaci tohoto projektu byla podána pro obce Sentice, Čebín, Hradčany, Skalička a Drásov. Jako koordinátor akce byla navržena starostka obce Sentice.

Jednotlivé obce vytvořily „Analýzu potenciálu produkce odpadu“, provedly dotazníkové šetření k záměru pořízení kompostérů pro jednotlivé domácnosti. Dále bylo doplněno určité množství kompostérů pro vlastní úklid veřejné zeleně obcí.

Takto vypadají celkové výsledky pro podání žádosti:

Přes Mikroregion byla firmou PIONS s.r.o. podána projektová žádost o dotaci s názvem „Pořízení kompostérů a drtičů pro Mikroregion Čebínka“ v rámci programu OPŽP – Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Dotace činí 90%, spoluúčast Mikroregionu (obcí) je 10%.

Koncem května 2015 byla naše žádost schválena.

Byla vypsána veřejná zakázka, která se rozdělila na 2 části:

  • předmětem I. části veřejné zakázky je nákup 841 ks kompostérů s předpokládanou hodnotou 2.475.599 Kč bez DPH
  • předmětem II. části veřejné zakázky je nákup 3 ks samostatných drtičů/štěpkovačů se spalovacím motorem s předpokládanou hodnotou 223.140 Kč bez DPH.

Bylo osloveno 5 firem (Agro Trnava s.r.o, MEVA-TEC s.r.o., SITA CZ a.s., Zahrada v pohodě.cz, Tlamka - zahradní technika). Jedná se o větší firmy, které většinou nějakou podobnou soutěž v okolí již vyhrály nebo se jí alespoň zúčastnily.  Výběrové řízení bylo otevřené i dalším zájemcům do 28.7. 2015.

Vítězem výběrového řízení na dodávku kompostérů byla firma MEVA-BRNO, s.r.o. s cenou 2.245.300,-Kč bez DPH. Dodané kompostéry jsou typu JRK PREMIUM. Štěpkovače dodala firma Tlamka zahradní technika z Boskovic s cenou 167.997,-Kč bez DPH.  Jedná se o typ LASKI KDO 90/14.

Naše obec poskytla Mikroregionu dotační příspěvek (spolu s obcí Hradčany a Drásov) ve výši 130.000,- Kč na pokrytí nákladů na pořízení drtičů a kompostérů. Obec později obdržela vratku 25.663,21 Kč.

Náklady pro Sentice za 187 kompostérů a drtič tedy činí 104.336,79 Kč.

Od listopadu do dubna byly kompostéry vydávány majitelům nemovitostí proti podpisu smlouvy o výpůjčce a darování. Rovněž štěpkovač je od této doby v provozu. Po domluvě na obecním úřadě nebo s obecními zaměstnanci mohou jeho služby využít všichni občané. Je možné provést štěpkování i na pozemku majitele. Žádáme všechny občany, aby kompostéry a štěpkovač maximálně využívali a tím pomohli snížit náklady, které obec hradí v souvislosti s bioodpady.

K 30.4. 2016 proběhlo závěrečné vyhodnocení akce. Udržitelnost projektu je 5 let.

Závěrečný přehled financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje na projekt .......................... 2 998 739,00 Kč     (100%)

Výdaje ERDF/FS ....................................................... 2 548 928,15 Kč     (85%)

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)............ 149 936,95 Kč     (5%)

Spolufinancování z rozpočtu obcí ................................. 299 873,90 Kč     (10%)

 

Kompostér u hřbitova

Štěpkovač

Kompostér u školy

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.