Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Výpis posledních hlášení obecního rozhlasu.

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 107 [ > ]

Hlášení ze dne 15.11.2019

- V rámci kampaně „ Celé Česko čte dětem“ Vás spolek Sentičan zve veřejné čtení. Pořadatelé se na Vás těší zítra, to je v sobotu 16. listopadu 2019 od 15,00 hod. v místní sokolovně. Sebou si vezměte svoji oblíbenou knížku. - Klub rodičů a dětí Sentice za finanční podpory Obce Sentice pořádá pro děti, rodiče a prarodiče dětské divadelní představení „ Dvě barevné pohádky“ a vánoční dílničku. Akce se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2019 v sokolovně v Senticích od 16,00 hod. Doporučujeme, aby malé děti přišly v doprovodu rodičů. Drobné pohoštění a pitný režim zajištěn.

Hlášení ze dne 08.11.2019

1) MŠ a ZŠ Sentice spolu s obecním úřadem Vás všechny srdečně zvou na lampionový průvod, který se uskuteční příští pátek 15.11.2019. V 16.00 hod. začne program na školní zahradě, následuje příjezd Martina na koni a vyjde průvod po obci. Občerstvení zajištěno. 2) ZD Čebín bude ve čtvrtek 14. 11.2019 vyplácet pachtovné majitelům pozemků, kteří je pronajali družstvu. Vyplácet se bude od 10.00 – 16.00 hod. v kanceláři družstva. Týká se pouze osob, kterým není pachtovné zasíláno na bankovní účet. 3) Spolek Sentičan Vás srdečně zve na adventní zájezd do Olomouce na vánoční trhy, který se uskuteční v sobotu 14.12.2019. Cena zájezdu pro dospělou osobu činí 300,- Kč, dítě do 12 let 100,- Kč. Zájemci se můžou hlásit do konce listopadu na tel.čísle 731 499 194.

Hlášení ze dne 04.11.2019

Hlášení dne 4.11.2019 Upozorňujeme občany, že z důvodu těžby dřeva v oblasti nad Červinkovými a Vodičkovými hrozí nebezpečí pádu kácených stromů. Z tohoto důvodu není vhodné do doby ukončení těžby pohybovat se v této lesní lokalitě, aby nedošlo k úrazům.

Hlášení ze dne 01.11.2019

Hlášení dne 1.11.2019 - Od této soboty 2. listopadu 2019 bude mše svatá sloužena v místní kapli již od 17,00 hod. - Spolek Sentičan Vás srdečně zve na adventní autobusový zájezd do Olomouce. Zájezd se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019. Cena zájezdu pro dospělou osobu činí 300,- Kč, dítě do 12 let zaplatí 100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit do konce listopadu na tel. č. 731 499 194.

Hlášení ze dne 23.10.2019

1) Oznamujeme, že včera po obci obcházeli rodinné domy cizí lidé ve věci energií. Upozorňujeme občany, aby neposkytovali své údaje, neboť se jedná o nelegální a nepovolený způsob. V případě dalších návštěv kontaktujte obecní úřad, který dále bude jednat s policií

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 107 [ > ]

Patička stránky