Obsah stránky

Opravy dešťových kanalizací 2022 - 2023 

Konec roku 2022 a počátek roku 2023 byl ve znamení hned celé řady vynucených, neplánovaných oprav vadných úseků porubí dešťové kanalizace.    

1. Opravy dešťových kanalizací v okolí Obecního úřadu a sokolovny

A/ Počátkem prosince roku 2022 ukázaly neodtékající odpady z kuchyně ZŠ na problém kanalizačního vedení k přilehlému lapolu v zahradě mateřské školky. Následně provedené kamerové zkoušky prokázaly, že vedení je v jednom místě propadlé, tudíž neprůchodné. Opravou byla pověřena společnost Tomikostav, s.r.o. z Čebína, která během víkendu nahradila původní staré betonové vedení od budovy školy do šachty lapolu novým plastovým vedením.

Cena opravy činila 42 658 Kč.

B/ Vlivem prudkého tání sněhu se den po Štědrém dni 2022 propadla země u šachty do dešťové kanalizace před vstupem do MŠ a ZŠ. Následně provedené kamerové zkoušky hlavního řádu dešťové kanalizace ukázaly, že úsek vedení v délce 22,3 m před budovou Obecního úřadu je zcela v havarijním stavu. Spoje kanalizačního potrubí byly netěsné, v několika případech byly odpadnuté části stěny potrubí, zaústění dešťových svodů z budovy školy do potrubí bylo rozpadlé natolik, že většina vody tekla pod vlastní potrubí.  Po konzultacích o možném způsobu opravy vadného úseku potrubí (800 mm) byl vybrán bezvýkopový způsob opravy, formou pryskyřicí nasyceného vytvrzeného rukávce. Z oslovených firem byla vybrána nejvýhodnější cenová nabídka od společnosti Lagron Rides s.r.o., která tyto opravy provádí pomocí sanačních lokálních vložek v délce 2 m. S opravou vadného úseku potrubí bylo započato 27.3.2023. Z důvodu nepříznivého počasí si oprava vyžádala celý týden. Úsek vadného potrubí však byl precizně vyztužen sanačními vložkami, do kterých byly dokonale vyfrézovány jednotlivé dešťové svody z budovy školy.

Cena provedené opravy činila 579 590 Kč.

C/ Během výše zmíněné opravy byly provedeny kamerové zkoušky potrubí dešťové vody (v délce 25 m) ze střech vnitřního traktu sokolovny, vedoucího pod budovou sokolovny do hlavního řádu dešťové kanalizace. Ukázalo se, že vedení je rozpadlé a místy obsahuje nežádoucí dřevěné předměty. Veškerá dešťová voda, která byla do neprůchodného vedení roky svedena volně vtékala pod budovu sokolovny. Opravy vadného úseku potrubí dešťové vodu se opět ujala osvědčená firma Lagron. S opravou bylo započato 3.5.2023 a z důvodu tentokráte menšího průměru potrubí, byla oprava prováděna celistvým rukávcem (viz. obrázek). Z potrubí byly nejdříve automatickým robotem odstraněny nežádoucí předměty, dály byly vyfrézovány ostré části spojů a vyhledány funkční, do potrubí ústící odpady ze sokolovny. Do původního potrubí byl poté zaveden celistvý rukávec z laminátové tkaniny, nasycený epoxidem, k jeho vytvrzení došlo horkou vodou. Za 3 dny práce byla dešťová voda opraveným potrubím bezpečně odváděna do hlavního řádku dešťové kanalizace.

Oprava si vyžádala částku 125 000 Kč.

D/ Při opravě dešťového potrubí pod sokolovnou bylo kamerou nahlédnuto i do potrubí čelního dešťového svodu střechy svažující se k točně autobusu. Bylo zjištěno, že potrubí je 1 m od vpusti svodu zcela zborcené a veškerá dešťová voda z ½ střechy nad knihovnou a šenkem sokolovny proto opět končí pod základy budovy. 

Výměna zborceného potrubí od dešťového svodu k šachtě dešťové kanalizace byla provedena na konci června 2023 firmou Koláček Čebín, ve spolupráci s obecními zaměstnanci, kteří odváželi výkopovou zeminu ze staveniště. Z důvodu odvedení vody od pískovcových základů budovy, ve snaze zabránit tím jejich dalšímu rozpadu, byla do výkopu uložena, vedle potrubí dešťové vody, i drenážní roura k odvětrávání základů. Cena opravy činila 87 178 Kč.

 

2. Výměna nevhodného dešťového žlabu na ulici Pinďulka před vjezdem do Úvozu

Při budování splaškové kanalizace v obci v roce 2015 byl na ulici Pinďulka před vjezdem do Úvozu vyměněn funkční kanálový rošt za nevhodný úzký žlab s roštem, který však nebyl zakončen až u kraje komunikace v místě jejího příčného sklonu. Roky proto, při každém prudším dešti vytékalo obrovské množství bláta a jiných nečistot z lesa přímo na ulici Pinďulka. Opravou byla pověřena opět společnost Tomikostav, s.r.o. Čebín. Byl vyroben, na jiných obecních komunikacích již osvědčený formát širokých železných roštů v celé šíři komunikace, který byl osazen na rozměrnou šachtu se svažujícím se dnem tak, aby ze šachty odtékala pouze čistá voda a na dně usazené nečistoty bylo možné vybírat.

Odstranění původního nevhodného žlabu a jeho nahrazení širokou svažující se šachtou s železným roštem v celé šíři komunikace si vyžádalo náklady 96 000 Kč. Nyní je však již komunikace od nežádoucího přílivu bláta ušetřena. 

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.