Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Výpis posledních hlášení obecního rozhlasu.

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 127 [ > ]

Hlášení ze dne 09.04.2021

Hlášení obecního rozhlasu 9.4.2021 - Připomínáme občanům již oznámené přerušení dodávky elektrické energie a to zítra 10.dubna a v neděli 11.dubna 2021. Vypnuta bude celá obec po oba dva dny v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod. Upozorňujeme, že s vypnutím elektřiny nepoteče také voda v horní části obce. I provoz sentického obchodu bude zítra časově omezen. Bude otevřeno pouze od 6,00 do 8,00 hod. - V pondělí 12. dubna bude zahájen provoz základní školy a provoz mateřské školy pro děti předškolního věku. - Během měsíce dubna bude probíhat on-line zápis dětí do 1. třídy naší školy. Formuláře budou k dispozici na web. stránkách obce v záložce ZŠ a MŠ nebo po telefonické domluvě osobně k vyzvednutí ve škole nebo na obecním úřadě. - Od 1.5.- 16.5.2021 bude prováděn zápis dětí do mateřské s rodiči. Formuláře budou také umístěny na web. stránkách obce nebo po telefonické domluvě osobně k vyzvednutí.

Hlášení ze dne 07.04.2021

Hlášení obecního rozhlasu 7.4.2021 - Připomínáme občanům již oznámené přerušení dodávky elektrické energie . Jedná se o sobotu 10.dubna a neděli 11.dubna 2021. Vypnuta bude celá obec po oba dva dny v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod. Upozorňujeme, že s vypnutím elektřiny nepoteče také voda v horní části obce. I provoz sentického obchodu bude v sobotu 10. dubna 2021 časově omezen. Bude otevřeno pouze od 6,00 do 8,00 hod. - Tento pátek 9. dubna bude uskutečněn odvoz nebezpečného odpadu. Občané mohou nebezpečný odpad svážet až do pátku do 12. hod. na dvůr za sokolovnou na místo k tomu určené. - V pondělí 12. dubna bude zahájen provoz základní školy a mateřské školy pouze pro děti předškolního věku. - Během měsíce dubna bude probíhat zápis dětí do 1. třídy on-line. Formuláře budou k dispozici na web. stránkách obce nebo po telefonické domluvě osobně k vyzvednutí ve škole nebo na obecním úřadě. - Od 1.5.- 16.5.2021 bude prováděn zápis dětí do mateřské školy bez dětí. Formuláře budou také umístěny na web. stránkách obce nebo po telefonické domluvě osobně k vyzvednutí. - Na obecní úřad byl doručen nalezený klíč s červenou visačkou. Majitel si jej může vyzvednout na obecním úřadě. - Další 3 klíče na přívěsku se našly na cestě pod kopcem Sokolí směrem k Hradčanům. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě v Hradčanech kam byly odevzdány.

Hlášení ze dne 31.03.2021

Hlášení obecního rozhlasu 31.3.2021 Oznamujeme občanům, že z důvodu prací na distribuční soustavě je pro naši obec nahlášeno přerušení dodávky elektrické energie . Jedná se o sobotu 10.dubna a neděli 11.dubna 2021. Vypnuta bude celá obec po oba dva dny v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod. Žádáme občany, aby se na tuto mimořádnou situaci včas připravili. Upozorňujeme, že s vypnutím elektriky nepoteče také voda v horní části obce. I provoz sentického obchodu bude v sobotu 10. dubna 2021 časově omezen. Bude otevřeno pouze od 6,00 do 8,00 hod. 9. dubna bude uskutečněn odvoz nebezpečného odpadu. Občané mohou nebezpečný odpad svážet příští týden až do pátku 9. dubna do 12. hod. na dvůr za sokolovnou na místo k tomu určené. Na závěr mi dovolte jménem starostky obce a celého obecního úřadu popřát Vám příjemné prožití velikonočních svátků.

Hlášení ze dne 29.03.2021

Hlášení obecního rozhlasu 29.3.2021 - Z důvodu prací na distribuční soustavě je pro naši obec nahlášeno přerušení dodávky elektrické energie . Jedná se o sobotu 10.dubna 2021 a neděli 11.dubna 2021. - Vypnuta bude celá obec a po oba dva dny v čase od 7,30 hod. do 17,30 hod. Starostka obce toto nepřiměřené vypnutí projednává s příslušnými realizátory. Jedná se však o práce na velmi vysokém napětí a stanovené dny nelze změnit. -Je přislíbeno, že pokud budou práce vykonány dříve, bude dodávka elektřiny ihned obnovena. Žádáme občany, aby se na tuto mimořádnou situaci včas připravili. Upozorňujeme, že s vypnutím elektriky nepoteče také voda v horní části obce. I provoz sentického obchodu bude v sobotu 10. dubna 2021 časově omezen. Bude otevřeno pouze od 6,00 do 8,00 hod.

Hlášení ze dne 26.03.2021

Hlášení obecního rozhlasu 26.3.2021 - Oznamujeme občanům, že si mohou v našem obchodě objednávat již nyní pečivo, veky a pomazánky na Velikonoce. - V sobotu 27.3.2021 a v pondělí 29.3.2021 proběhne v naši obci čištění obecních komunikací a chodníků. Netýká se to krajské komunikace od spodní křižovatky po Kolářovy. Žádáme, aby jste v tyto dva uvedené dny neparkovali na těchto komunikacích. - Sčítání lidu začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci a to do 9. dubna 2021. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který mu bude doručen. Seznam sčítacích komisařů je vyvěšen na vývěsce a na webových stránkách obce. - Na 9. dubna máme zajištěný odvoz nebezpečného odpadu. Občané mohou nebezpečný odpad svážet v týdnu od 6. dubna až do pátku 9. dubna do 12. hod. na dvůr za sokolovnou. - Od dnešního dne je puštěna voda na hřbitově.

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 127 [ > ]

Patička stránky