Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Výpis posledních hlášení obecního rozhlasu.

Stránky [ < ] 1 ... 129 130 131 132 133 ... 147 [ > ]

Hlášení ze dne 19.07.2013

1) Tuto sobotu 20. července nebude v místní kapličce mše svatá. 2) Příští týden od 22. července do 26. července bude z důvodu dovolené uzavřen OÚ .

Hlášení ze dne 01.07.2013

1) Oznamujeme občanům, že je zákaz napouštění bazénů z hydrantů vodovodního řádu. Toto napouštění způsobuje technické problémy ostatním domácnostem – neteče jim voda a dochází k zhoršení kvality vody. Žádáme všechny koho se to týká, aby neprodleně přišli vodu odebranou z hydrantů zaplatit na OÚ . 2) Vodárenská a.s. oznamuje , že ve dnech 9. a 10. července budou její zástupci zapisovat stavy vodoměrů . Pokud máte vodoměr umístěný na nepřístupném místě , údaj o jeho stavu umístěte na viditelné místo.

Hlášení ze dne 26.06.2013

1) V sobotu 29. června se uskuteční zájezd důchodců do Třebíče. Odjezd autobusu bude v 8,00 hodin od OÚ. Předpokládaný návrat bude v 18,30 hod. Na programu zájezdu bude návštěva výstavy ptactva v Budišově, návštěva židovské čtrti v Třebíči, návštěva pivovaru a přehrady v Dalešicích a stepy v Mohelnu. 2) Seznam věcí do Mateřské školky na příští školní rok si můžete vyzvednout tento týden ve školce nebo během prázdninového provozu MŠ prvních čtrnáct dní v červenci nebo během přípravného týdne v srpnu.

Hlášení ze dne 07.06.2013

1) Na hřiště za sokolovnou byl přistaven kontejner na biologický odpad. Můžete do něj ukládat veškerý biologický odpad ze svých zahrádek. 2) V sobotu 22. června se uskuteční na Horce dětský den s hasiči. Začátek bude ve 13,00 hod. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na náhradní termín. 3) Žádáme občany, aby zavírali bránu a branku na hřbitov. Po hřbitově pobíhají psi a škodí na hrobech. Také žádáme majitele psů ,aby svoje psy nevodili na hřbitov. 4) Oznamujeme vyvěšení veřejných vyhlášek – vyvěšení územní rozhodnutí stavby Silnice II/385 Obchvat Čebín a dále na stanovisko ministerstva životního prostředí k záměru Mírovka –Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400kV. 5) Oznamujeme občanům, že ministerstvo schválilo poskytnutí dotace na splaškovou kanalizaci v naši obci. V současné době se zahájí práce na projektové dokumentaci pro stavební řízení. Předpoklad zahájení stavby v roce 2014. 6) Žádáme občany, aby nejezdili terénními auty a motocykly po našich lesích a okolních travnatých porostech. Dochází k devastaci krajiny a přírody. Jedná se o porušení zákona.

Hlášení ze dne 29.05.2013

1)Základní organizace zahrádkářů Tišnov nabízí omezený počet míst na zájezd do Lysé nad Labem na Celostátní výstavu růží a letních květin a zahradnické trhy. Zájezd se ukuteční 15. června, cena je 300,- Kč za autobus. Na programu bude také návštěva zámku v Poděbradech a památníku Jiřího z Poděbrad. Přihlášky přijímá Ing. Košíčková do 6. června. Zítra od 15,00 hod do 16 hod. bude na hřbitově kamenická firma František a synové a nabízet tyto služby, broušení obrub, rovnání nahnutých pomníků, tesání písma, stavění nových pomníků a další práce . Dále nabízí veškeré hřbitovní doplňky – lampy , vázy apod. Nabízí akci k novému pomníku základy zdarma. 2)V pátek 31.května bude z důvodu dovolené zavřen OÚ. Úřední hodiny starostky obce budou od 17,30 do 18,30 hod. Obecní úřad oznamuje, že na našich webových stránkách je vyvěšeno oznámení od Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku parc.č. 338 v k.ú. Sentice. 3)Dále jsme vyvěsili na naše webové stránky veřejnou vyhlášku od MěÚ Tišnov, která se týká rozhodnutí o stavebním povolení na rekonstrukce krytu objízdných tras , Hradčany – Drásov a Hradčany- Sentice, vyhláška bude vyvěšena 15 dní. 4)Starostka obce zve tento pátek 31. května všechny krojované ženy , dívky a tanečníky moravské besedy v 18,30 hod. do přísálí sokolovny k společnému vyhodnocení krojovaných hodů. 5)Zájemci na zájezd důchodců, který se uskuteční v sobotu 29.6. se mohou postupně přihlašovat od pondělí na OÚ.

Stránky [ < ] 1 ... 129 130 131 132 133 ... 147 [ > ]

Patička stránky