Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Výpis posledních hlášení obecního rozhlasu.

Stránky [ < ] 1 ... 103 104 105 106 107 ... 116 [ > ]

Hlášení ze dne 04.12.2012

1) Obecní úřad, mateřská a základní škola pořádají v pátek 7. prosince 2012 tradiční Mikulášskou besídku. Začátek bude v 16,30 hodin v sokolovně. Vystoupí zde děti z mateřské a základní školy s programem, přijde také Mikuláš a čert. Zveme všechny děti a jejich rodiče a prarodiče. 2) Energetická společnost e-on s.r.o. oznamuje, že ve dnech 10. a 11. prosince 2012 v čase od 9,00 hod. do 17. hod. budou provádět odečty elektroměrů. Prosíme odběratele o zpřístupnění elektroměrů. Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět je 774 706 021.

Hlášení ze dne 30.11.2012

1) Paní Anna Vodičková, spolu se sentickými dětmi a jejich rodiči Vás srdečně zve na módní přehlídku, která se uskuteční v sentické sokolovně v sobotu 1. prosince v 15,30 hodin. Můžete se těšit na přehlídku dětské módy, svatebních šatů a kytic. Všichni jste srdečně zváni. 2) První adventní neděli to je 2. prosince pořádá obecní úřad, mateřská a základní škola rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem. Začátek bude v 17 hodin. Vystoupí děti s krátkým programem. Zveme všechny občany na společné zahájení vánočního času s občerstvením pro děti i pro dospělé. 3) Odborná koordinační skupina Krizového štábu Jihomoravského kraje došla k poznatku , že lze v našem kraji po měsíční přestávce očekávat novou vlnu vážných zdravotních postižení obyvatel metylalkoholem po konzumaci lihovin neznámého původu. Z tohoto důvodu Krajský úřad Jihomoravského kraje vyzývá všechny obyvatele Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem, neúměrně levné alkoholické nápoje, lihoviny v lahvích s porušenými kolky a bez předepsaných dokladů o původu , protože se vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.

Hlášení ze dne 23.11.2012

1) Obecní úřad nabízí majitelům nemovitostí zprostředkování kontroly a čištění komínů. Kdo máte zájem a dosud tuto kontrolu nemáte, nahlaste se prosím na obecním úřadě. Kontakt na Vás bude poté předán p. Ladislavu Staníčkovi z firmy TEMKOM, který Vás bude postupně kontaktovat a telefonicky si s Vámi domluví vhodný termín. Upozorňujeme, že tato kontrola je 1x ročně ze zákona povinná a má ji provést odborně způsobilá osoba. 2) Klub rodičů a dětí Sentice za finanční podpory obce Sentice pořádá pro děti a jejich rodiče dětské divadelní představení a vánoční dílničku. Uskuteční se v sobotu 24. Listopadu v sokolovně. Začátek bude v 15 hodin. Drobné pohoštění bude zajištěno. 3) Další kulturní pozvánkou je konání módní přehlídky dětské módy, svatebních šatů a kytic. Uskuteční se příští sobotu 1. prosince v 15.30 hod. v místní sokolovně. Srdečně zvou pořadatelé. Pozvánky obdržíte také do schránek. 4) První neděli adventní to je 2. prosince pořádá obec se školou a školkou rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem. Začátek v 17 hodin. Vystoupí děti s krátkým programem. Zveme Vás všechny občany na společné zahájení vánočního času s občerstvením pro děti i dospělé. Těšíme se na Vás.

Hlášení ze dne 22.11.2012

1) Obecní úřad nabízí majitelům nemovitostí zprostředkování kontroly a čištění komínů. Kdo máte zájem a dosud tuto kontrolu nemáte, nahlaste se prosím na obecním úřadě. Kontakt na Vás bude poté předán p. Ladislavu Staníčkovi s firmy TEMKOM, který Vás bude postupně kontaktovat a telefonicky si s Vámi domluví vhodný termín. Upozorňujeme, že tato kontrola je 1x ročně ze zákona povinná a má ji provést odborně způsobilá osoba. 2) V pátek 23. listopadu bude z důvodu dovolené uzavřen obecní úřad, úřední hodiny starostky obce zůstávají nezměněny. 3) Klub rodičů a dětí Sentice za finanční podpory Obce Sentice pořádá pro děti a jejich rodiče dětské divadelní představení a vánoční dílničku. Uskuteční se v sobotu 24. listopadu v sokolovně. Začátek bude v 15 hodin. Drobné pohoštění bude zajištěno. 4) Obec obdržela od Ministerstva životního prostředí dokumentaci k vlivu záměru „ V 422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ na životní prostředí . Tato dokumentace bude po dobu 30 dnů k nahlédnutí pro všechny zájemce na Obecním úřadě v době úředních hodin.

Hlášení ze dne 16.11.2012

1) Zemědělské družstvo Čebín oznamuje, že ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 v době od 10,00 hod. do 17,00 hod. se bude v kanceláři ZD vyplácet nájemné z pozemků za rok 2012. 2) Obecní úřad nabízí majitelům nemovitostí zprostředkování kontroly a čištění komínů. Kdo máte zájem a dosud tuto kontrolu nemáte, nahlaste se prosím na obecním úřadě. Kontakt na Vás bude poté předán p. Ladislavu Staníčkovi s firmy Temkom, který Vás bude postupně kontaktovat a telefonicky si s Vámi domluví vhodný termín. Upozorňujeme, že tato kontrola je 1x ročně ze zákona povinná a má ji provést odborně způsobilá osoba. 3) Pro lepší informovanost občanů oznamujeme, že páteční odpolední hlášení bude bývat v 18,00 hodin. 4) Klub rodičů a dětí Sentice za finanční podpory Obce Sentice pořádá pro děti a jejich rodiče dětské divadelní představení a vánoční dílničku . Uskuteční se v sobotu 24.listopadu v sokolovně. Začátek bude v 15 hodin. Drobné pohoštění bude zajištěno.

Stránky [ < ] 1 ... 103 104 105 106 107 ... 116 [ > ]

Patička stránky