Obsah stránky

STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI 

Již dlouhou se ozývají hlasy po vytvoření návrhu a následnou realizaci výsadby veřejné zeleně, která by nejen zpříjemnila náš každodenní život v obci, ale i zmírnila spalující žár rozpálených ploch v centru obce v letních měsících. Níže najdete první studii pro realizaci veřejné zeleně, ke které jsou žádoucí vaše názory a připomínky tak, abychom naší obci našli tu nejlepší novou tvář, kterou si bezpochyby zaslouží.  

Popis studie pro jednotlivé části obce:   

Od obchodu k točně autobusu

Není třeba hovořit o tom, že prostranství před obchodem si žádá proměnu. Proměna v pojetí přiložené studie zahrnuje záhon trvalek, do kterého je vsunuta plocha pro posezení a odpočinek. Trvalkovému záhonu, sestavenému tak, aby se tu v průběhu roku stále některé květy střídaly v květu vévodí funkční studna, zastupující nepostradatelný vodní element. Zelená plocha podél zdi č. 1 by byla doplněna 4 stromy s menší korunou.

 

Točna autobusu

Prostranství bývalého rybníka, dnes točna autobusu by mělo vytvářet výraznější estetický prvek v centru obce a současně ve stínu skryté zákoutí pro posezení při čekání na autobus, anebo jen tak. K tomuto účelu mají posloužit 3 stromy přiměřeného vzrůstu, se stín vytvářející korunou a terénní modelace travnatých valů, které prostranství opticky oddělí od okolního provozu. Zastávka autobusu bude doplněna přírodním typem čekárny, na kterou bude z jedné strany navazovat dřevěný přístřešek pro popínavé rostliny a ze strany druhé záhon trvalek s určitou skulpturou rozcestníku, dokládajícího, že se právě nacházíme v centru obce, nebo na významném křížení obecních cest. Svah přes silnici od točny autobusu by mohl být pokryt trvalkovým záhonem.   

 

Prostranství před sokolovnou, Obecním úřadem a školou

Starou plechovou čekárnu nahradí záhon trvalek s dvěma stromy po stranách, mezi které budou přesunuty nástěnky, aby změnou svého stanoviště daly vyniknout budově Obecního úřadu a školy. Prostranství před Obecním úřadem by měly vyplnit dva záhony trvalek opět se vsunutou plochou k posezení při pravé straně a travnatým pásem na straně levé. Studie vychází z toho, že budova Obecního úřadu a školy by měla vyniknout, proto by měl prostor před ní zůstat volný. Z toho důvodu bude po boku vstupu do školy vysazen nový budoucí vánoční strom, aby jednou nahradil stávající, až tento začne zarůstat chodník a pro svou výšku již jej ani nebude možné zdobit. Po levé straně, podél vstupu do školy je počítáno s plochou na stání pro kola. Protější strana silnice by měla být doplněna 2 stromy opět přiměřeného vzrůstu a parkovací stání by měl od zelené plochy opticky oddělovat pás keřů.

 

Prostranství v okolí kaple

Jedná se o plochu, která by měla důstojně reprezentovat centrum/náves obce. Co se týče stěny keřů (do výšky cca 1 m), oddělujících parkovací stání od zelených ploch, je držena stále stejná linie, jako i v případě předešlých prostranství. Zelené plochy jsou opět doplněny zákrytem přiměřeně vysokých stromů.  Podloubí stromů před kaplí, doplněné o lavičky a záhony trvalek by mělo společně s určitou formou „fontánky“, zastupující vodní element, směřovat ke vstupu do kaple a zosobňovat tak prapůvodní filosofii uplatňovanou při zakládání církevních staveb. Stávající trávníky pod a nad kaplí by měly být nahrazeny záhony s trvalkami, které se v průběhu roku budou stále střídat v květu. Stávající neutěšená štěrková plocha za kaplí by měla být nahrazena travnatou plochou lemovanou „hradbou“ nižších keřů a opět by měla být doplněná o stromy přiměřeného vzrůstu, které svým uspořádáním opticky navazují na apsidu kostela. Je na zváženou, zdali do zelené plochy ještě nezakomponovat zpevněnou plochu velikostí 2 parkovacích stání, jež by mohla být v nutných případech využita k parkování. Zpevněné plochy by něměly být vnímány jako dlážděné, ale může se například jednat o  zatravňovací rohože s dobrým vsakováním srážkové vody.

 

Pomník padlým a jeho okolí

Doposud nedotknutelná a současně však i neudržovaná plocha pomníku padlých by se měla proměnit na zastíněné místo k setkávání a posezení uprostřed obce tak, aby se lidé dostali blíže památce padlých hrdinů. Za tímto účelem by byl za pomníkem a po jeho stranách vytvořen záhon trvalek, a do prostoru pomníku by byly vysazeny 4 přiměřeně velké stromy, jejichž koruny by vytvořili podloubí pro umístění laviček. Cesta středem prostranství, od chodníku před prostranstvím až k vlastnímu pomníku by byla tvořena z plochých kamenů, zasazených přímo do trávníku. Co se plotu týče, dle představ projektantů by mělo být jeho kompletní odstranění. Aby se však tento nový „parčík“ nestal toaletou pro kolemjdoucí pejsky, bylo by možné nejdříve vyzkoušet pouze odstranění branky a pokud by majitelé a jejich pejsci mile překvapili, bylo by možné plůtek odstranit a prostranství ponechat zcela volné. V koutě za pomníkem by měla být obnovena obecní studna a v její blízkosti by měl být vysazen opět přiměřeně velký strom, podobně jako v prostoru pomníku.

 

Dětské hřiště Na Kopečku

K silnice se svažující strana hřiště by zůstala porostlá keři šeříků, které svými kořeny drží poměrně prudký svah. Vybudování opěrné zdi u paty svahu není zcela reálné z důvodu sítí, kterou jsou vedeny právě podél paty svahu. Změnu by zaznamenaly východní a jižní strany kolem hřiště, kteréžto plochy by byly změněny na trvalkové záhony s několika vysazenými stromy přiměřené výšky, které by hrajícím si dětem zajišťovaly žádoucí stín. Za tímto účelem by byl vysazen i jeden strom přímo do vnitřního prostoru hřiště.

              

Co bude dále?  

Ve věci návrhu veřejné zeleně v naší obci by měla následně proběhnout veřejná diskuse, kde by občané měli možnost vyjádřit své připomínky a náměty k tomuto tématu. Své připomínky je možné prezentovat e-mailem na adrese obecni.urad@sentice.cz, nebo osobně na OÚ Sentice, popřípadě na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Za účelem vyjádření svých názorů k tématu veřejné zeleně bude svolána i prezentace v sokolovně. Všeobecná diskuse k otázce veřejné zeleně by měla proběhnout do 15.7.2023 tak, aby následně bylo dostatek času k přípravě podrobného projektu, jehož součástí, již budou přesné osazovací plány a detaily jednotlivých ploch. Zmíněný projekt bude podkladem pro žádost o dotaci z Životního prostředí, jejíž podání je pro letošní rok možné do 20.9.2023. Projekt bude samozřejmě také podkladem pro postupnou realizaci proměn jednotlivých obecních ploch.

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.