Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Výpis posledních hlášení obecního rozhlasu.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 116 [ > ]

Hlášení ze dne 24.04.2020

Hlášení 24.4.2020 Oznamujeme občanům, že v pondělí 27.4. bude zahájeno od 8 hod. čistění všech vedlejších komunikací v obci. Žádáme proto občany, aby umožnili čistění komunikací a odstranili všechna zaparkovaná vozidla. Mateřská škola v Senticích bude po dohodě se zřizovatelem od pondělí 4. května 2020 opět v provozu. Provoz zůstává beze změn, tj. od 6:45 do 16:15 hod. Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 4.-15.5.2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Přihlášku si mohou rodiče stáhnout na web. stránkách obce, popř. požádat e-mailem o její zaslání. Přihlášku lze zaslat poštou, případně předat osobně za dodržení všech hygienických opatření do MŠ nebo na obecní úřad.¨ Čtenářům sdělujeme, že provoz knihovny bude zahájen od příštího pátku, tj. 1.5.2020.

Hlášení ze dne 20.04.2020

Hlášení 20.4.2020 Oznamujeme občanům, že zítra 21.4. bude provedeno čistění hlavní komunikace od spodní zastávky až ke Kolářovým. Žádáme proto občany, aby umožnili čistění komunikace a odstranili všechna zaparkovaná vozidla u této silnice. Mateřská škola v Senticích bude po dohodě se zřizovatelem od pondělí 4. května 2020 opět v provozu. Provoz zůstává beze změn, tj. od 6:45 do 16:15 hod. Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 4.-15.5.2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Přihlášku si mohou rodiče stáhnout na web. stránkách obce, popř. požádat e-mailem o její zaslání. Přihlášku lze zaslat poštou, případně předat osobně za dodržení všech hygienických opatření.

Hlášení ze dne 17.04.2020

Hlášení 17.4.2020 Oznamujeme občanům, že od pondělí 20.dubna 2020 budou úřední hodiny Obecního úřadu pro veřejnost následovné: pondělí 8-11 hod., středa 12-15 hod., pátek od 14.30-18,30 hod. Starostka v pátek od 17,30-19 hod. Jedná se o přechodné období než budou úřední hodiny vráceny do původního rozsahu. Žádáme občany, aby upřednostňovali elektronickou komunikaci a placení bankovním převodem. Dále podáváme informaci, že byly zahájeny práce na opravě podlahy sokolovny. Využíváme čas, kdy sokolovna nemůže být v provozu.

Hlášení ze dne 09.04.2020

Hlášení 9.4.2020 Vážení a milí spoluobčané, chtěla bych Vám jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřadu popřát krásné a klidné velikonoční svátky. I když se nacházíme ve zcela mimořádné situaci, věříme, že svátky prožijete v rodinném kruhu a pohodě. Děkuji Vám, že dodržujete nařízení vlády a pomáháte sobě navzájem. Velikonoce jsou svátky naděje, a proto věřme, že situace se bude nadále zlepšovat. Děkuji Vám za pozornost.

Hlášení ze dne 03.04.2020

Hlášení 3.4.2020 Pani ředitelka naší školy sděluje, že zápis dětí do první třídy naší školy bude probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Na web. stránkách obce v odkazu ZŠ a MŠ si rodiče vytisknou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ nebo Žádost o odklad povinné školní docházky“ a „Zápisový list žáka“. Vyplněné a podepsané odevzdejte v obálce s nápisem „Zápis“ na obecní úřad v Senticích osobně nebo vhozením do schránky ve dveřích v termínu od 6.-20. dubna 2020. Sentický obchod oznamuje, že v době velikonočních svátků bude v pátek 10.4. a v pondělí 13.4. zavřeno, v sobotu 11.4. bude otevřeno jako každou sobotu. Žádáme nakupující, aby si i nadále objednávali pečivo. Na Velikonoce lze také objednat mazance, veky a pomazánky. Náš pan farář, Pavel Kopecký slouží mše v čebínském kostele, které ve videozáznamu mohou věřící shlédnout přes webové stránky obce v záložce „Kaple sv. Jana Nepomuckého“.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 116 [ > ]

Patička stránky