Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Výpis posledních hlášení obecního rozhlasu.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 127 [ > ]

Hlášení ze dne 26.03.2021

Hlášení obecního rozhlasu 26.3.2021 - Oznamujeme občanům, že si mohou v našem obchodě objednávat již nyní pečivo, veky a pomazánky na Velikonoce. - V sobotu 27.3.2021 a v pondělí 29.3.2021 proběhne v naši obci čištění obecních komunikací a chodníků. Netýká se to krajské komunikace od spodní křižovatky po Kolářovy. Žádáme, aby jste v tyto dva uvedené dny neparkovali na těchto komunikacích. - Sčítání lidu začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci a to do 9. dubna 2021. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který mu bude doručen. Seznam sčítacích komisařů je vyvěšen na vývěsce a na webových stránkách obce. - Na 9. dubna máme zajištěný odvoz nebezpečného odpadu. Občané mohou nebezpečný odpad svážet v týdnu od 6. dubna až do pátku 9. dubna do 12. hod. na dvůr za sokolovnou. - Od dnešního dne je puštěna voda na hřbitově.

Hlášení ze dne 24.03.2021

Hlášení obecního rozhlasu 24.3.2021 Oznamujeme občanům, že si mohou v našem obchodě objednávat již nyní pečivo, veky a pomazánky na Velikonoce. Sčítání lidu začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který mu bude doručen. Na 9. dubna máme zajištěný odvoz nebezpečného odpadu. Občané mohou nebezpečný odpad svážet v týdnu od 6. dubna (po Velikonocích) až do pátku 9. dubna do 12. hod. na dvůr za sokolovnou na místo k tomu určené.

Hlášení ze dne 16.03.2021

Hlášení obecního rozhlasu dne 16.3.2021 Oznamujeme občanům, že dnes v 16,30 hod. bude soukromý prodejce prodávat u kapličky - brambory sadbové i konzumní kilogram za 9,- Kč a jablka Rubin za cenu 19,- Kč za kilogram.

Hlášení ze dne 05.03.2021

Hlášení obecního rozhlasu dne 5.3.2021 Oznamujeme občanům, že ve středu 10.3.2021 se uskuteční zasedání zastupitelstva. Konat se bude v sokolovně od 19.00 hod. a to za dodržení platných hygienických nařízení. V souvislosti s nařízením vlády je omezen pohyb na venkovních sportovištích. Na ploše za sokolovnou je tedy povolena účast max. 2 hráčů. Dětská hřiště pro malé děti zůstávají v naší obci otevřena. Žádáme odrostlejší děti a mládež, aby nevyužívali dětské hřiště ve spodní části obce, nenechávali tam lahve a odpadky a nepoškozovali herní prvky, které jsou určeny pro malé děti. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 19.02.2021

Hlášení rozhlasu 19.2.2021 Oznamujeme občanům, že ve dnech 24. až 25. února 2021 budou prováděny odečty plynoměrů pro všechny dodavatele plynu. Prosíme občany, kteří mají plynoměr uzamčen, aby zajistili jeho zpřístupnění.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 127 [ > ]

Patička stránky