Obsah stránky

Rekonstrukce a uzavření železniční trati (Brno-Kuřim)

pondělí, 01. červen 2015 | Úřad informuje
Na základě informace poskytnuté Správou železničních a dopravních cest a dalšími subjekty poskytujeme občanům Tišnova a okolních obcí následující informace.

Letní měsíce budou ve znamení stavebních prací na železniční trati č. 250, vedoucí z Brna-Židenic do Havlíčkova Brodu. Rozsah prací je vymezen staničením trati v km 9,283 až km 17,962. Jedná se dvoukolejný, elektrifikovaný, úsek mezi stanicemi Brno-Královo Pole a Kuřimí, přičemž obě stanice nebudou stavebními úpravami dotčeny. Úsek prochází katastrálními územími Brno – Královo Pole, Brno – Řečkovice, Mokrá Hora, Lelekovice, Česká a Kuřim.
Zhotovitelem stavby je sdružení s názvem „Kr.Pole – Kuřim“. Jedná se o sdružení firem SUBTERRA a.s. a OHL ŽS a.s., přičemž SUBTERRA a.s. je vedoucím účastníkem sdružení. Obě jmenované firmy mají bohaté zkušenosti s největšími železničními stavbami jak v ČR, tak i v zahraničí. Investorem je Správa železniční dopravní cesty s. o.
Samotné stavební práce jsou situovány do nepřetržité výluky od 15.6. - 30.8.2015. Během této výluky budou vyloučeny obě koleje mezi Královým Polem a Kuřimí. V souběhu poběží i výluky sousední stavby mezi Královým Polem a Maloměřicemi. Obslužnost trati bude řešena pouze náhradní autobusovou dopravou mezi Kuřimí a Maloměřicemi, vlaková doprava v tomto úseku bude zcela zastavena.
Ještě před samotným zahájením výluky dojde k přípravným pracem. Ty budou situovány do denních výluk, realizovaných v noci nebo o víkendech. V rámci nich proběhne především kácení mimolesní zeleně a budování základů nových trakčních stožárů.
Dále sdělujeme, že dříve zmiňovaná uzavírka provozu trati v úseku Kuřim - Tišnov (z důvodu rekonstrukce mostu v Čebíně) není v plánu SŽDC a omezení na trati v tomto úseku budou pouze krátkodobá, mimo hlavní provozní dobu dráhy. Podle sdělení mluvčího SŽDC však dojde k omezení provozu rychlíků v úseku Tišnov - Brno. Z důvodu prací na trati budou v železniční stanici Tišnov ukončeny rychlíky jedoucí z Prahy a ze železniční stanice Tišnov budou odjíždět rychlíky do Prahy. Spojení s Brnem pro cestující do/z Prahy bude zajištěno náhradní autobusovou dopravou. Včas budou vyvěšeny výlukové jízdní řády.
V souvislosti s tímto významným dopravním omezením, které zajisté poznamená dopravu osob v podobě delšího dojezdového času mezi Brnem a Tišnovem, předběžně sdělujeme, že v letních měsích proběhne i plánovaná uzavírka průtahu Kuřimi v délce 2 km (ulice Tyršova a Tišnovská). O konkrétní podobě dopravního omezení nyní probíhají jednání mezi zhotovitelem stavby a městem Kuřim.
O vývoji situace Vás budeme průběžně informovat, a to ihned, jakmile obdržíme oficiální informace.
 

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.