Obsah stránky

Informace pro připojování ke splaškové kanalizaci

sobota, 14. prosinec 2015 // Kanalizace

Od pondělí 14.12. 2015 je možné připojování ke splaškové kanalizaci. Zkrácený postup při připojování...

Text // Obecní úřad


Vážení občané,

od pondělí 14.12. 2015 je možné připojit Vaši nemovitost ke splaškové kanalizaci. Již dříve jste obdrželi do schránky informaci od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Brno-venkov k připojování nemovitostí (zde). Nyní uvádíme zkrácený aktualizovaný postup pro občany, kteří začnou přípojku budovat:

 1. Vlastník nemovitosti si zajistí v souladu s projektovou dokumentací:
 • provedení výkopu
 • podsypání
 • položení potrubí
 • kompletní napojení nemovitosti až do revizní šachty
 • pozor nezasypávat
 1. Vlastník bude v předstihu kontaktovat pracovníka VAS, a.s. provozní středisko Tišnov na tel. 549410203 (pan Pavel Přikryl, paní Milada Schneiderová) kvůli kontrole. Pan Přikryl bude přijíždět do Sentic vždy ve čtvrtek. 
 1. Při kontrole bude pracovníkem VAS:
 • v odkrytém výkopu překontrolováno celkové provedení kanalizační přípojky podle projektové dokumentace (zejména napojení revizní šachty, stavebně technické provedení trubní části, propojení na domovní kanalizaci, oddělení splaškových a dešťových vod a fyzické zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků)
 • odečten stav vodoměru
 • vyplněn formulář sloužící jako podklad k vyhotovení Smlouvy o odvádění odpadních vod
 • vystaven doklad o provedení kontroly napojení
 1. Poštou vlastník obdrží Smlouvu s VAS, kterou podepíše a jednu kopii doručí zpět na VAS.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat pana Přikryla na tel. 549 410 203.

Patička stránky