Obsah stránky

Svoz odpadů v roce 2023

Rok 2022 znamenal pro obec vysoký nárůst výdajů za odpadové hospodářství, které obec musela uhradit z obecního rozpočtu daného roku. Důvodem byl abnormální nárůst cen pohonných hmot, což vedlo ke zvýšení cen svozů jednotlivých kategorií odpadů. Dále to bylo zavedení poplatku za třídění a recyklaci domovního separovaného papíru, na který doposud poplatek zaveden nebyl a stejně tak zvýšení poplatku za totéž, v případě domovních separovaných plastů. Z toho důvodu bylo nezbytné zvýšení poplatků za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 vybíraných od občanů, a to na částku 550 Kč za dospělou osobu, 250 Kč za děti do 15 let a seniory 80+. I při tomto zvýšení však poplatky zdaleka nepokryjí výdaje na obecní odpadové hospodářství.

Ke snížení těchto výdajů by proto mělo přispět zredukování četnosti svozů domovního separovaného odpadu (plasty, papír) ze 14 dnů na 3 týdny. Separovaný domovní odpad se bude nově svážet vždy v pátek, a to v následujících termínech:

6.1.; 27.1.; 17.2.; 10.3.; 31.3.; 21.4.; 12.5.; 2.6.; 23.6.; 14.7.; 4.8.; 25.8.; 15.9.; 6.10.; 27.10.; 17.11.; 8.12.; 29.12.2023.

Svoz komunálního odpadu zůstává po 14 dnech, jako doposud vždy v úterý, a to:

17.1.; 31.1.; 14.2.; 28.2.; 14.3.; 28.3.; 11.4.; 25.4.; 9.5.; 23.5.; 6.6.; 20.6.; 4.7.; 18.7.; 1.8.; 15.8.; 29.8.; 12.9.; 26.9.; 10.10.; 24.10.; 7.11.; 21.11.; 5.12.; 19.12.2023.   

Patička stránky