Obsah stránky

Pořízení dvou ukazatelů rychlosti

Spodní částí obce prochází krajská komunikace číslo 38526 směrem na Chudčice a Hradčany. Občané si často stěžují na překračování rychlosti a bezohlednou jízdu řidičů. Požádali jsme Policii České republiky o namátkové provádění kontrol. Z jejich zprávy za rok 2017 vyplývá, že bylo provedeno 12 kontrol dodržování stanovených limitů rychlosti a při kontrolách bylo zjištěno 40 přestupků.

Dále byly pořízeny dva kusy ukazatelů rychlosti od firmy DOSIP Servis s.r.o. Jedná se o ukazatele s označením „Měřený úsek“. Cena obou kusů činí 136.730,- Kč s DPH. Cena zahrnuje také zpracování schvalovací dokumentace a povinné projednání s Dopravním inspektorátem policie ČR. 

Věříme, že uvedená opatření přispějí ke zlepšení chování řidičů v tomto úseku a zvýší se bezpečnost našich občanů.

 

 

Patička stránky