Obsah stránky

V souvislosti se stavbou sdělujeme občanům aktuální dopravní omezení.

  1. Od 16.5.2022 do 31.3.2023 je uzavřena komunikace od hřbitova do Čebína k nádraží pro automobilovu dopravu.
  2. Dále na čebínském kopci za čerpací stanicí je do 26.6.2022 omezena doprava do jednoho pruhu a řízená světly.
  3. Oznamujeme občanům, že v souvislosti se stavbou obchvatu došlo oproti původní dohodě ke kolizi s průchodností naší cesty k nádraží. Občané si oprávněně stěžují.

    Stavba včera přímý průchod znemožnila zemními pracemi na založení mostu a deštivé počasí neumožňuje ani chůzi po okraji. Po dnešním ranním jednání starostky a starosty Čebína se stavbou bylo potvrzeno, že v pondělí 13.6.2022 v dopoledních hodinách bude z živičného recyklátu vysypána úzká cesta pro pěší, aby byla průchodnost zajištěna. Upozorňujeme tedy, že o  víkendu a v pondělí ráno bude ještě tento nevyhovující stav. Dále je domluvena také lávka, která však bude instalována až v srpnu v návaznosti s řešením přemostění. 

  4. Od 1.9.2022 bude v rámci stavby obchvatu Čebína uzavřen průjezd do Čebína kolem zemědělského družstva. Do Čebína se nyní bude jezdit pouze směrem od Hradčan. Dále je v provozu nová provizorní lávka pro pěší na cestě od sentického hřbitova k čebínskému nádraží.

  5. Od 1.11.2022 byla zprůjezdněna silnice kolem ZD Čebín. Od soboty 5.11.2022 ovšem dojde k umístění semaforů na křižovatku Sentice/Hradčany. Semafory budou prozatím pouze umístěny, ale do provozu by měly být uvedeny až od 19.11.2022. (Nákres umístění semaforů najdete v sekci Úřední deska/Dokumenty starosty obce.) Doba, po kterou budou semafory v tomto úseku cesty provoz řídit, nebyla stavbou přesně stanovena.   

Patička stránky