Obsah stránky

Zápis do 1. ročníku ZŠ Sentice

středa, 01. duben 2020 // ZŠ a MŠ Sentice

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Text // Obecní úřad


Zápis do 1. ročníku ZŠ Sentice.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Na www stránkách obce Sentice v odkazu Základní a Mateřská škola si prosím vytiskněte „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ nebo „Žádost o odklad povinné školní docházky“ a „Zápisový list žáka“. Vyplňte údaje, podepište a odevzdejte v obálce s nápisem „Zápis“ na obecním úřadě v Senticích v termínu od 6. dubna do 20. dubna 2020.

K žádosti o odklad povinné školní docházky prosím přiložte doporučení z poradny a od dětského lékaře.

Doporučuji zákonným zástupcům, aby přiložili kopii dokladů: rodný list dítěte, občanský průkaz a doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

O přijetí žáků rozhoduje ředitelka základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Rodiče budou o výsledku řízení informování emailem, poté obesláni poštou.

Motivační zápisový rozhovor s dětmi a rodiči bude proveden po skončení mimořádných opatření a otevření školy.

 

Veverková, řeď. školy

V Senticích dne 1. dubna 2020

ZŠ a MŠ Sentice

Název Typ
Zápis dětí do MŠ od 2.5.2021 pdf pdf
ZŠMŠ Sentice_testování dětí - GDPR docx docx
ZŠMŠ Sentice_testování žáků - GDPR docx docx
Sentice Žádost odklad docx docx
Zápisový list žáka 1. roč. ZŠ doc doc
Sentice Žádost o přijetí dítěte docx docx
Informace k zápisu 2021-22 docx docx
Evidenční list do MŠ 2020 pdf pdf
Zápisový list žáka 1. ročníku 2020/2021 doc doc
Zápisní lístek do školní družiny doc doc
Provozní řád školní družiny od 1. 9. 2019 doc doc
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 doc doc
Seznam věcí, které budou děti potřebovat do mateřské školy 2018/2019 pdf pdf
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 doc doc
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů doc doc
Školní řád MŠ doc doc
Školní řád ZŠ doc doc
Pravidla hodnocení žáků ZŠ doc doc
Sada digitálních učebních materiálů DUM 2 zip zip
Sada digitálních učebních materiálů DUM 3 zip zip
Sada digitálních učebních materiálů DUM 1 zip zip

Patička stránky