Obsah stránky

Odpověď na kondolenci

22. prosince 2011 odeslala paní starostka jménem občanů naší obce projev soustrasti paní Dagmar Havlové k úmrtí jejího manžela - prezidenta Václava Havla. 16. ledna obdržela obec Sentice poděkování od paní Havlové za upřímné projevy soustrasti. Text si můžete přečíst na obrázcích níže

Kondolenční list
Odpověď Dagmar Havlové
Text
Datum a čas: 20.01.2012 12:00
Napsal: Administrátor
Kategorie: Jiné události

Patička stránky