Obsah stránky

Odpověď na kondolenci

pátek, 20. leden 2012 // Jiné události

Odpověď paní Havlové na kondolenci k úmrtí manžela - prezidenta Václava Havla.

Text // Administrátor

Fotogalerie k článku

Kondolenční list

22. prosince 2011 odeslala paní starostka jménem občanů naší obce projev soustrasti paní Dagmar Havlové k úmrtí jejího manžela - prezidenta Václava Havla. 16. ledna obdržela obec Sentice poděkování od paní Havlové za upřímné projevy soustrasti. Text si můžete přečíst na obrázcích níže

Patička stránky