Obsah stránky

Informace o kotlíkové dotaci

středa, 20. leden 2016 | Úřad informuje
Jedná se o dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí.

Ve čtvrtek 14.1. proběhl v Tišnově informační seminář, kde pracovníci JMK představili tzv. „Kotlíkovou dotaci“.

Jedná se o dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí.

Vyhlášení výzvy:                       18.12. 2015

Ukončení výzvy:                        30.4. 2015

Zahájení registrace žádostí:       18.1. 2016

Pro tuto výzvu je alokováno v první výzvě celkem 80 mil. Kč a mělo by být vyměněno minimálně 900 kotlů.

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj:

• kotel na pevná paliva (kotel na uhlí, kombinovaný kotel uhlí/biomasa, kotel na biomasu),

• plynový kondenzační kotel,

• tepelné čerpadlo.

Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem. Kotel na pevná paliva však musí sloužit jako hlavní zdroj.

Nový zdroj musí být ke dni podání žádosti zapsán v tzv. Seznamu registrovaných výrobků.

V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, a pokud nemá budova průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) min. třídy C nebo není na opatření snižující energetickou náročnost budovy zažádáno v Nové zelené úsporám (NZÚ) také mikroenergetická opatření (např. zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací…).

Konkrétní mikroenergetická opatření bude muset žadatel definovat v příloze žádosti, vhodnost mikroenergetických opatření musí v rámci této přílohy potvrdit energetický specialista.

Co není předmětem podpory:

 • výměna stávajícího kotle na pevná paliva mimo území Jihomoravského kraje,
 • výměna stávajícího kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním,
 • výměna stávajících kamen, krbových kamen, krbu (a to i v případě jejich napojení na otopnou soustavu),
 • výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
 • výměna stávajícího kotle na pevná paliva za elektrokotel,
 • výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti zdroj podpořen z programů ZÚ a NZÚ,
 • výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách,
 • výměna zdrojů v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnických osob.

Forma, výše podpory:

 • Nenávratná dotace - ex post
 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován nový zdroj využívající obnovitelných zdrojů energie (TČ nebo kotel pouze na biomasu),
 • max. způsobilé výdaje 150 tis. Kč, max. výše dotace 127,5 tis. Kč.

Doporučený postup:

 • pročíst si pravidla dotačního programu a výzvy na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz
  (granty a dotace/granty a dotace eu/kotlíkové dotace)
 • kontaktovat energetického specialistu (odkaz na seznam je opět na stránkách kraje)
 • nafotit stávající kotel, nafotit stav před realizací mikroenergetických opatření
 • obstarat si potřebné přílohy k žádosti
  • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo potvrzení o vhodnosti mikroenergetického opatření nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám,
  • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
  • písemný souhlas ostatních spoluvlastníků, kteří spolu s podílem oprávněného žadatele vlastní většinový podíl na rodinném domě,
  • písemný souhlas druhého z manželů,
  • písemný souhlas vlastníka pozemku, resp. spoluvlastníků pozemku,
  • další přílohy definované Jihomoravským krajem v konkrétní krajské výzvě (např. plná moc).
 • vybrat si nový zdroj ze seznamu
 • kontaktovat firmu, která provede instalaci
 • nainstalovat si SW pro vyplnění žádosti (Software602 Form Filler)
 • vyplnit žádost o finanční podporu – elektronicky odeslat, následně doložit v listinné verzi vč. příloh

Přesné informace najdete na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz

Volně zpracováno podle materiálů obdržených na semináři.

Jiří Hort

Aktuálně:

V případě zájmu o další podrobnosti a vypracování žádostí prosím kontaktujte prostřednictvím obecního úřadu paní Miriam Jedličkovou, která Vám se žádostí bezplatně a ochotně pomůže.

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.