Obsah stránky

Sportovní areál Sentice

neděle, 09. leden 2022 // Jiné události

Text // Obecní úřad


Vážení občané,
 
v lokalitě za hájenkou je dlouhodobě plánována výstavba nového sportovního areálu, který nám v obcí chybí. Na základě prověření studiemi (včetně možnosti vybudovat hřiště v jiné části obce)  je výsledným  optimálním řešením vzhledem k charakteru svažitého pozemku  projekt na dvě víceúčelová hřiště se společným zázemím. Součástí je také plocha pro dětské hřiště, workout a parkování. Areál bude napojen přípojkami na inženýrské sítě. Nad horním hřištěm je možné doplnit pěšinky a posezení pro relaxaci s výhledem na obec a okolí.
Projektovou dokumentaci pro společné povolení  zpracovala společnost  Sportovní projekty s.r.o., Praha. Na dotaci pro areál spolupracujeme s MAP Tišnov.
Výstavba bude zahájena v letošním roce. V souvislosti s financováním  z vlastních zdrojů a z  dotace  bude realizace probíhat buď jako jeden celek nebo po etapách.
Těšíme se, že areál bude sloužit  všem občanům pro sport a volnočasové aktivity a také naší škole.
 
 
 
Ing. arch. Alena Kolářová
 
starostka

Sportovní areál Sentice

Název Typ
Sportovní areál Sentice - celkový půdorys pdf pdf

Patička stránky